Op school wordt lesgegeven; kennis en vaardigheden worden aangeleerd.  Via gesprek, spel, werk en viering willen we de ontwikkeling van het gevoelsleven, de lichamelijke opvoeding, de muzikale, creatieve en sociale ontwikkeling ook alle aandacht geven. Wij streven een brede ontwikkeling na. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen (en volwassenen) vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen we tot kennis, weten we kennis te vergaren en leren we die toe te passen. Als een kind zich evenwichtig ontwikkelt zal het in onze ogen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Leren doe je niet voor de juf of meester, maar vooral om zelf te groeien in je talenten, kennis en vaardigheden. De punten die wij hiervoor erg belangrijk vinden zijn:

  • Vertaling van het geleerde naar het dagelijks leven
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Vergroten van het zelfvertrouwen en de gevoelens van competentie
  • (Mede) verantwoordelijkheid dragen voor je eigen ontwikkeling
  • Zorg dragen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

Wij kijken naar de mogelijkheden van elke leerling en stimuleren hun ontwikkeling. Zo kan ieder kind bouwen aan zichzelf en groeien naar de toekomst!