Groep 6

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

In groep 6 doen wij heel veel verschillende dingen. We hebben natuurlijk rekenen, spelling en taal, dit doen we op de laptop. We maken in snappet de opdrachten op ons eigen niveau. Daarnaast oefenen we dit natuurlijk ook op werkbladen, zodat we ook nog kunnen schrijven. We starten dit jaar met de topografie van Nederland,… Read more »

Groep 7

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

Wij zijn groep 7! In groep 7 bouwen we aan onszelf. We leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons werk en ons gedrag. Dat past bij de waarden van onze school: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Op Snappet kunnen we precies volgen wat we al goed kunnen en waar we nog aan moeten werken bij… Read more »

Groep 4

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

Wij zijn groep 4! Groep 4 is het eerste leerjaar waarin we met chromebooks werken. We werken op Snappet, een programma dat wij gebruiken voor rekenen, taal en spelling, waarmee wij op ons eigen niveau kunnen werken. Met de hele klas werken wij samen aan doelen. We hebben doelen voor lezen, spelling en rekenen, maar… Read more »

Groep 3

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

Hallo, wij zijn groep 3! In groep 3 leren kinderen lezen. Eerst wordt er in groep 3 gestart met het technisch lezen. Naast technisch lezen is er begrijpend lezen, waarin vooral tekstbegrip en leesplezier centraal staan. Technisch lezen is het kunnen koppelen van geschreven lettertekens en -combinaties aan klanken. Je koppelt het letterteken ‘m’ aan de… Read more »

Groep 1

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

Hallo, welkom in groep 1! In groep 1 staat spelen, ervaren en ontdekken centraal. De kinderen leren spelenderwijs tellen, cijfers, letters, klanken en nog veel meer. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staat ook centraal, zodat zij zichzelf kunnen redden, verzorgen en in staat zijn om zichzelf te ontplooien. De talenten laten wij stralen tijdens creatieve middagen,… Read more »

Groep 2

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

Ik ben ik, jij bent jij en samen zijn wij ….wij. Dat zijn de sterren van groep 2.      We zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen en ontdekken klanken, letters, cijfers en spelen er spelletjes mee. We onderzoeken, ontwerpen en maken. Ontdekken onze talenten op de talentmiddagen, treden op in het Koningstheater. We werken samen en helpen… Read more »

Groep 8

Geplaatst door & opgeslagen onder Groepen.

In groep 8 doen wij veel verschillende dingen, wat dit jaar extra speciaal maakt. Naast de gewone lessen worden wij ook al voorbereid op de middelbare school, heel spannend. We gaan verschillende middelbare scholen bezoeken en krijgen veel informatie over hoe het daar gaat. Wij bereiden ons voor door gebruik te maken van een agenda… Read more »