Bouwen aan jezelf, groei naar de toekomst!

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Op school wordt lesgegeven; kennis en vaardigheden worden aangeleerd.  Via gesprek, spel, werk en viering willen we de ontwikkeling van het gevoelsleven, de lichamelijke opvoeding, de muzikale, creatieve en sociale ontwikkeling ook alle aandacht geven. Wij streven een brede ontwikkeling na. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen (en volwassenen)… Read more »

Leerlingenraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Onze school beschikt over een leerlingenraad. Deze bestaat uit 8 kinderen. Dit zijn vertegenwoordigers uit de groepen 1 t/m 8. Wij hebben deze leerlingenraad ingesteld, omdat wij het belangrijk vinden om te weten hoe kinderen denken over het onderwijs, de afspraken en de regels. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij vinden van ons onderwijs…. Read more »

Ons onderwijs

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

De laatste jaren is het onderwijs sterk veranderd. Er is grote nadruk komen te liggen op goede prestaties van kinderen op het gebied van lezen, taal en reken. Natuurlijk staan we daar als school achter. Een kind heeft maar 1 kans op basisonderwijs en dat moet goed zijn om je later te kunnen redden in… Read more »

BSO Het Paleis

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

  BSO “Het Paleis” is een kleinschalige buitenschoolse (BSO) opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar gelegen binnen basisschool “De Koning”. Op de BSO zorgen we iedere week voor leuke en interessante activiteiten. Per 6 weken is er een thema die we samen met de kinderen invulling geven. Door middel van een stukje kinderparticipatie… Read more »

Peuteropvang ’t Kroontje

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Ontdekken, verwonderen, opgroeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters. Op de peuteropvang bereiden wij een peuter spelenderwijs voor op de basisschool. Wij zorgen voor een doorgaande leerlijn van voorschool naar de vroegschool (groep 1). De leerkrachten van groep 1 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang organiseren samen thema’s met educatieve activiteiten. Er wordt… Read more »

Schooltijden

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Wij maken gebruik van het 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 u. – 14.00 u. les hebben. Hiermee zijn alle dagen hetzelfde, van maandag tot en met de vrijdag. Dit geeft de kinderen rust en structuur.

Medezeggenschapsraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Onze school is door de wetgever verplicht een medezeggenschapsraad, verkort MR, aan te stellen. Een MR is een soort ondernemingsraad in de school. De MR is binnen de schoolorganisatie een gesprekspartner van de schoolleiding en heeft op diverse gebieden adviesrecht en/of instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie ouders, de oudergeleding, die gekozen wordt door en… Read more »

Ouderraad

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

De ouderraad is een groep ouders die op vrijwillige basis de band tussen school en ouders zo optimaal mogelijk probeert te houden. Het is onze bedoeling ouders zoveel mogelijk betrokken te houden bij het schoolgebeuren. Momenteel bestaat de OR uit 5 ouders afkomstig uit verschillende groepen. Acht keer per jaar komen we bij elkaar om… Read more »

Opvang

Geplaatst door & opgeslagen onder Onze school.

Zorg en opvang voor uw kind Het kindcentrum van onze school bevat een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ons kindcentrum heet Kindcentrum West. Wij werken samen met OBS Stadsveld en OBS Pathmos. Wij bieden u: buitenschoolse opvang:  Human Kind organiseert de BSO Het Paleis op onze school. Dit gebeurt in een aparte vleugel van ons gebouw:… Read more »