Van complimenten groei je

Op onze school willen we kinderen, in het kader van ‘Bouw aan Jezelf’, aandacht geven als ze goed gedrag vertonen. En dat zien we heel vaak: rustig aan het werk zijn, een ander helpen, rommel opruimen die je ziet liggen, samen spelen en nog veel meer.

In plaats van alle aandacht uit te laten gaan naar kinderen die zich negatief gedragen, krijgen bij ons kinderen die zich prettig gedragen complimenten.

Kinderen groeien hiervan, want ze weten dat ze het goed doen! Ook wordt in elke klas dagelijks een pluim uitgedeeld. Deze pluim gaat mee naar huis en wordt opgehangen in de hal van de school. Het uitgangspunt hierbij is: van goed gedrag, leer je goed gedrag.

Dagelijks wordt 1 van de uitgedeelde pluimen op de digitale wand gepresenteerd! Een kind staat dan de volgende dag in de schijnwerpers.

We merken dat deze aanpak heel goed werkt. Kinderen juichen als ze een pluim van een klasgenoot op het grote scherm in de hal zien.