Algemeen nieuws

Het was een heel spannende week, maar alle leerlingen hebben zich super goed ingezet. En dat is terug te zien in de eindresultaten! Wat zijn we trots!

Zoals elke groep 8 in Nederland, heeft ook de groep 8 van De Koning de eindtoets gemaakt. Bij ons op school nemen wij niet de CITO, maar de DIA eindtoets af. Een door het ministerie van onderwijs goedgekeurde toets die beter past bij kinderen anno 2019.

De score die wij als school zouden moeten kunnen halen, is 355,8. De score die we hebben gehaald is  356,3. We hebben dus opnieuw de eindtoets met een voldoende resultaat afgesloten. Daar zijn we blij mee.

Ook brengt deze toets in beeld hoe we scoren op de verschillende hoofdvakken. Een school moet rond de 90% voldoende  resultaten behalen voor de 3 hoofdvakken: rekenen, begrijpend lezen en taal. Één van die vakken, het belangrijkste vak voor het voortgezet onderwijs, is begrijpend lezen. Daar hebben we een 100% score op gehaald. Iets om extra trots op te zijn.