Nick Weustink geeft les aan groep 4.

Dit schooljaar geef ik op maandag t/m vrijdag les aan groep 4.
Ik volg zelf de opleiding bewegingsonderwijs, zodat ik na mijn opleiding ook zelf de gymlessen kan verzorgen.

In groep 4 gaan de kinderen verder met de basis die ze in groep 3 hebben gelegd. Maar ook leren ze nieuwe dingen zoals de tafels, begrijpend lezen en Engels.

Bij alle vakken probeer ik de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden om eruit te halen wat erin zit, maar voor mij blijft het allerbelangrijkste dat de kinderen in mijn groep met plezier naar school toe gaan.