Algemeen nieuws

Sinds een aantal weken komen juf Susan en juf Christel bij ons op school. In kleine groepjes gaan zij samen met de kinderen naar het speellokaal en doen daar verschillende spelvormen. Door samen te bewegen leren de kinderen de mogelijkheden en grenzen van zichzelf en anderen te kennen en te accepteren. De kinderen leren voor zichzelf op te komen, voor iemand te zorgen en met een ander samen te werken. De kinderen hebben elkaar nodig om de spelvormen uit te voeren.

De kinderen vinden het erg leuk en komen enthousiast terug uit het speellokaal. In de klas komen “emmetjes” te hangen met zaken die de kinderen leren en die ze met elkaar al goed kunnen. Erg leuk om te zien hoe trots ze daarop kunnen zijn.

De foto’s geven een indruk van wat de kinderen in het speellokaal doen.