Algemeen nieuws

Onze groep 1 heeft op dit moment 26 leerlingen. Dat is een mooi aantal om goed les te kunnen geven.

Tot en met april zal de groep uitgroeien tot 30 leerlingen. Dat is voor 4 jarige kinderen best een grote groep. Niet dat er dan geen geen goed les gegeven kan worden, maar kinderen die net 4 zijn ervaren een grote groep vaak als druk. Zeker omdat ze vaak uit peuterspeelzalen of kinderopvanggroepen komen waar niet meer dan 15 leerlingen zitten. De wettelijke regels voor kinderopvang/peuterspeelzaal zijn anders dan voor scholen. Op scholen geldt geen wettelijk maximum voor de grootte van een groep.

Gelukkig heeft het bestuur van VCO- Oost Nederland daar een andere mening over en hebben zij geld dat ze ontvangen vanuit het ministerie gereserveerd voor het splitsen van grote groepen 1. Kinderen van 4 jaar hebben nu eenmaal meer individuele aandacht nodig dan kinderen in hogere klassen.

Wij mogen onze groep 1 splitsen vanaf 31 leerlingen.

Heeft u een kind dat voor de zomervakantie 4 jaar wordt? Of kent u een een kind uit uw omgeving dat niet niet aangemeld is voor school? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Hoe eerder we weten dat er een 31e leerling komt, hoe eerder we de klas kunnen splitsen.

Ook mogen kinderen die na de zomer op school komen al worden aangemeld. Hoe eerder hoe liever.

We kunnen dan goed onderwijs bieden in kleine groepen.

Contact opnemen kan via: