Algemeen nieuws

Op 12 februari is er een audit afgenomen op onze school. Drie auditeurs hebben de kwaliteit van de school in beeld gebracht door klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, directie, intern begeleider, ouders en kinderen. We hebben de uitslag binnen en delen die graag met u.

 • De leerresultaten  in alle klassen zijn voldoende;
 • De uitslag van de eindtoets in groep 8 is hoger dan verwacht mag worden;
 • Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. Er wordt meer aangeboden dan wettelijk verplicht door: technieklessen, talentmiddagen, Koningstheater
 • De school stemt het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerling(en);
 • Als leerlingen zich “anders” ontwikkelen wordt eerst gekeken naar eigen handelen van leerkracht;
 • Goede en minder goede kanten van een kind zijn duidelijk in beeld gebracht;
 • In de klassen is heel duidelijk te zien dat kinderen de lesstof krijgen die bij hen past, zowel voor kinderen die veel hulp nodig hebben als kinderen die meer uitdaging nodig hebben;
 • Er is een goede samenwerking met externe ondersteuning in het belang van de kinderen, zoals logopedie, fysiotherapie, wijkcoach, kindercoach e.d.;
 • Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. Laag percentage gepeste kinderen (6%);
 • Er is een duidelijk stelsel van kwaliteitszorg op school. De school kent heldere doelen en heeft grote ambities om voortdurend het onderwijs te verbeteren;
 • Team en directeur zien altijd mogelijkheden. Een kind wordt niet afgerekend;
 • Het is een hecht schoolteam dat met veel inzet de kinderen een tweede ’thuis’ wil bieden;
 • de directeur heeft een groot hart voor kinderen en  veel vertrouwen in de kunde van het team;
 • Wisseling van intern begeleider is de afgelopen jaar een knelpunt geweest, gelukkig is er nu een vaste intern begeleider.

Wat vinden ouders van onze school?

 • Het is hier heel rustig op school;
 • Rust op school betekent ook rust  thuis;
 • Er is ruimte voor elk kind en elke ouder;
 • Deze school ziet alle kinderen;
 • “Communicatielijnen zijn hier los”;
 • Iedereen weet altijd alles wel;
 • Ivan willen we mee naar huis (wachtrijen). Hij werkt preventief, voorkomt knelpunten op het plein;
 • Aanbod tevreden: techniek en talentmiddagen.

Wat vinden leerlingen van onze school?

 • Er is een fijne sfeer;
 • Je hoeft je niet te schamen als je iets niet weet;
 • Hier is het lekker pittig (lees: ruimte om moeilijke dingen te doen);
 • Voor kinderen die meer kunnen, is er een goed aanbod;
 • Het continurooster is fijn;
 • Gebouw is mooi;
 • We kunnen fijn spelen op het plein.

Ook is ouders en kinderen gevraagd wat ze zouden willen veranderen.

Ouders: we kunnen niets bedenken, het is goed zo als het is

 

Kinderen:

 • We willen als hogere klassen graag op de arena spelen;
 • We willen graag een automatische doorspoelknop op het toilet;
 • Als we een sorry-brief moeten schrijven dan willen we dat niet in het lokaal van de plusklas en BSO, daar worden we teveel afgeleid door het speelgoed.

Algemene conclusie en tips

 • In de klassen is duidelijk te zien dat kinderen de juiste uitdaging krijgen, schrijf dat nog beter op;
 • Wees trots op jullie school!!!!!!! Er wordt hier kwalitatief zeer goed onderwijs gegeven;
 • Vier als team jullie successen!!!