Onze school beschikt over een leerlingenraad. Deze bestaat uit 8 kinderen. Dit zijn vertegenwoordigers uit de groepen 1 t/m 8. Wij hebben deze leerlingenraad ingesteld, omdat wij het belangrijk vinden om te weten hoe kinderen denken over het onderwijs, de afspraken en de regels. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij vinden van ons onderwijs. De voorstellen uit de leerlingenraad worden voorgelegd aan het team. De leerlingenraad levert zelf een voorzitter en secretaris. De directeur is altijd aanwezig bij deze raad die 1 x per 6 weken bij elkaar komt.