Dit schooljaar geef ik op maandag t/m woensdag les aan groep 1.
Op donderdag en vrijdag staat juf Lisa Boogaart (Leraar In Opleiding) voor de klas.
Ik voer op donderdag en vrijdag andere taken uit om het onderwijs in de onderbouw nog verder te ontwikkelen.
Zodra het kind 4 jaar is geworden, start hij of zij bij ons in de klas. Voorafgaand zit een wen-periode van 5 (vrijdag)ochtenden waarbij het kind mag meedraaien.

Spelenderwijs mogen de kinderen zich gaan ontwikkelen op alle gebieden.

Ik geniet van de spontane leermomenten en de kleuterlogica die daar bij komt kijken!