Dit schooljaar geef ik op maandag t/m vrijdag les aan groep 1.
Zodra het kind 4 jaar is geworden, start hij of zij bij mij in de klas.
Spelenderwijs mogen de kinderen zich ontwikkelen op alle gebieden.
Ik geniet van de spontane leermomenten en de kleuterlogica die daar bij komt kijken!