Dit schooljaar geef ik op maandag en woensdag t/m vrijdagochtend les aan groep 0-1-2.
Op dinsdag volg ik een studie tot Intern Begeleider (IB). Juf Lisa Boogaart staat dan voor de klas.
Zodra uw kind 4 jaar is geworden, start hij of zij bij ons in de klas. Voorafgaand zit een wenperiode van 5 (vrijdag)ochtenden waarbij het kind mag meedraaien.
Wij werken in verschillende thema’s. Er worden veel betekenisvolle activiteiten aangeboden, zowel binnen als buiten. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich dan op alle gebieden. Ik geniet van alle spontane leermomenten en de kleuterlogica die daar bij komt kijken!