Algemeen nieuws

Vanaf 19 mei start er op school een plusklas.

Op elke school zitten namelijk kinderen die moeite hebben met het leren, omdat ze de leerstof moeilijk vinden.

Maar er zijn ook kinderen die de leerstof te gemakkelijk vinden en daardoor niet meer leren hoe ze iets moeten leren. Het gaat ze allemaal veel te gemakkelijk af. Deze kinderen gaan vaak na de basisschool naar het WVO, maar mislukken daar wel eens omdat zie niet weten wat het is om te leren.

Wij willen dat als school niet! We willen graag alle kinderen de begeleiding bieden die ze nodig hebben.

Daarom starten wij een plusklas. In deze groep komen alle kinderen van de school bij elkaar die het leren eigenlijk te makkelijk vinden. Deze kinderen denken vaak ook anders en het is voor hen erg belangrijk om in contact te komen met kinderen die op dezelfde manier denken. Dat geeft ze veel steun.

We starten met een proefperiode op 19 mei. De kinderen uit de verschillende klassen komen bij elkaar op donderdagmiddag van 12.30 – 14.00, elke 2 weken.

Als uw kind daarvoor in aanmerking komt wordt u door de leerkracht hiervan op de hoogte gebracht.

In alle klassen van de school krijgen kinderen die meer aan kunnen extra uitdaging in speel- en leerwerk.

In groep 1 en 2 wordt het hele jaar al gewerkt met thema’s van de Kleuteruniversiteit.  Op deze wijze bieden wij kinderen meer en gerichte uitdaging.

In groep 3 t/m 8 hoeven kinderen niet naar de lange uitleg te luisteren, maar mogen ze direct aan het werk. Ook krijgen ze extra moeilijk werk. Dit doen we om alle talenten van kinderen te benutten.

Maar we hebben gemerkt dat dat niet voldoende is. Ook het moeilijke werk kunnen de kinderen gemakkelijk maken en daardoor leren ze nog niet om zich in te spannen voor iets lastigs. En die vaardigheid hebben ze later toch echt wel nodig!

De onderstaande driehoek laat zien waaraan wij gaan werken.