Bekijk voor praktische informatie over onze school dit informatieboekje [volgt]