Op onze school zitten een behoorlijk aantal kinderen die meer aan kunnen dan gemiddeld. Zij zijn intelligent, maar vaak weten zij niet hoe ze die intelligentie kunnen omzetten in handelen. Ze begrijpen de opdrachten goed, maar weten dan niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken.

Om deze kinderen hierbij te helpen hebben wij op school een plusklas. De plusklas is er niet voor bedoeld om extra moeilijk werk aan te bieden, want dat gebeurt in elke klas door de eigen leerkracht. De plusklas is juist bedoeld om kinderen te leren hoe ze moeten leren. En het allerbelangrijkst daarbij is dat kinderen leren wie ze zijn en hoe ze in elkaar steken. Daarom werken we in de plusklas eerst aan het gevoel van basisveiligheid: kinderen leren dat ze anders denken en voelen, maar dat ze daarom juist heel waardevol zijn. Daarna leren we de kinderen de vaardigheden aan die ze moeten hebben om tot leren te komen. Pas als laatste wordt de kinderen geleerd hoe ze hun begaafdheid kunnen inzetten bij extra uitdagend werk.

De kinderen werken in de plusklassen door middel van projecten om alle vaardigheden te leren. De plusklas wordt begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.

Door deze werkwijze toe te passen worden kinderen rustig en zijn ze blij met wie ze zijn. We hebben al met veel kinderen succes bereikt. Kinderen die op vorige scholen “mislukten” en daardoor gedragsproblemen kregen.