Onze onderwijsresultaten

Op deze pagina presenteren wij elk half jaar onze onderwijsresultaten. Het is belangrijk dat we als school kunnen laten zien welke resultaten we halen met onze kinderen. Uw kind zit op school om te leren en op die manier een goede basis voor een succesvolle toekomst te krijgen.

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de school ieder jaar op de resultaten die ze halen. Ze geven een bepaald getal aan waarmee de leerresultaten gemeten worden. Dit wordt de vaardigheidsscore genoemd.

In kleuren laat de inspectie zien hoe ze de vakken beoordelen: Een school kan tevreden zijn als de resultaten minstens geel zijn. Bij veel rode scores moet de school zich zorgen maken en bij groene scores doet de school het goed.

Het blijven toetsen die op een bepaald moment worden afgenomen. Als er een enkele rode score tussen zit is dat geen probleem. Toetsresultaten worden bepaald door toetsen die aan kinderen op een bepaalde dag worden afgenomen.

Voor onze school is een rode of gele score altijd belangrijk. We kijken dan hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren in een specifieke groep.

CBS de Koning is een school die veel uit de aanwezige talenten van kinderen haalt. Dat is te zien aan de vele groene scores. U ziet onze resultaten als u hier klikt. We zijn trots op onze kinderen.