Algemeen nieuws

Donderdag 22 december vieren wij het kerstfeest in de Immanuelkerk. De dienst start om 17.00 u. Iedereen is welkom. De kinderen voeren in ieder geval een prachtig kerstspel op. Er wordt druk geoefend.
Na de viering gaan we naar school waar we in de klas genieten van een heerlijke kerstmaaltijd. De ouderraad verzorgt deze, zoals ieder jaar!