Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op de peuterspeelzaal “De Blokkendoos”. U kunt uw kind aanmelden via Alifa Welzijn. Kinderen kunnen 2 of 4 (VVE) dagdelen geplaatst worden.

Voor en na schooltijd kunnen onze leerlingen terecht in “Het Paleis”. Voor deze buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden bij Stichting Kinderopvang.

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door “de Overblijfklup” van SKE.