Voor en na schooltijd kunnen onze leerlingen terecht in “Het Paleis”. Voor deze buitenschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden bij Stichting Kinderopvang.