Algemeen nieuws

Alle kinderen hebben na de kerstviering een boek ontvangen.

Dit is een cadeautje van de ouderraad. De ouders van de ouderraad hebben besloten deze oude traditie weer in ere te herstellen en alle kinderen dit aan te bieden vanuit het geld van de vrijwillige bijdrage die u betaalt voor onze school.

We zijn blij dat deze oude traditie, die u misschien nog herkent van uw eigen schooltijd, weer in ere is hersteld.

De ouders van de ouderraad hebben veel werk verzet voor de kerstviering op school. Het versieren van de grote hal en de kerk, het kopen en inpakken van alle boekjes, het klaarzetten van de warmhoud-bakken voor de kerstmaaltijd, uitdelen van drankjes en kerstkransen voor de kinderen op vrijdagmorgen in alle klassen e.d.

We zijn hier als school erg blij mee en willen de leden van de OR dan ook heel hartelijk danken voor alle hulp. Julie zijn maar met 6 mensen, maar hebben veel werk verzet. Heel erg bedankt!

Heeft u zin om ook mee te helpen in de ouderraad? Meldt u zich dan aan bij de directeur of de leden van de ouderraad, het is een gezellige groep mensen die van grote betekenis is voor de school.