Algemeen nieuws

Aanstaande dinsdag gaat onze plusklas weer van start! Gelukkig is juf Rolinda weer hersteld van haar longontsteking en kan ze weer beginnen. We zijn er erg blij mee.

Voor welke kinderen is de plusklas?

Kinderen die begaafd zijn of meer werk aan kunnen en moeilijkere opdrachten nodig hebben komen niet automatisch in de plusklas. Zij krijgen in alle klassen extra uitdaging voor rekenen, taal, wereldoriëntatie. De eigen leerkracht biedt deze uitdaging. Wanneer een kind  een goede werkhouding heeft, zijn werk goed kan plannen en zich goed kan concentreren is plaatsing in de plusklas niet nodig.

Wanneer komt een kind wel in aanmerking voor de plusklas?

De plusklas is bedoeld voor kinderen die weliswaar begaafd zijn, maar moeite hebben om hun vaardigheden om te zetten in leren. Deze kinderen vinden het vaak moeilijk om opdrachten uit te voeren, zijn perfectionistisch of onzeker en beginnen daarom niet aan het werk. Vaak presteren deze kinderen onder hun vermogen. In de plusklas worden kinderen vaardigheden aangeleerd die ze nodig hebben om hun talent in te kunnen zetten. Kinderen die deze vaardigheden al hebben hoeven dus niet naar de plusklas.

U hoort van de leerkracht of uw kind in aanmerking komt voor begeleiding in de plusklas.