Algemeen nieuws

Met ingang van 1 april starten we op onze school onze 9e groep: groep 1b. 

De reden hiervoor is dat eind april 31 leerlingen in groep 1 zouden zitten. Dat is een te grote groep voor kinderen die 4 jaar zijn. We gaan 2 groepen 1 maken: groep 1a van rond de 20 leerlingen, groep 1b van rond de 10 leerlingen. Hier is ook nog volop ruimte voor kinderen die in de loop van dit schooljaar nog op onze school komen.

Gisteren is er een vacature geplaatst waarbij we een nieuwe leerkracht zoeken. In overleg met u gaan we bepalen welke leerlingen vanaf april in groep 1b zitten. U hoort hier binnenkort meer over.

We zijn blij dat we onze jongste schoolbezoekers binnenkort in kleine groepen kunnen opvangen. Op die manier kan goed onderwijs aan jonge kinderen gerealiseerd worden.