Adres:

Tomatenstraat 27
7545 WP Enschede
Telefoon Kroontje 053-2005461

In het kort
Peuterspeelzaal ’t Kroontje is gevestigd in CBS de Koning.
De peuterspeelzaal is een gezellige plek waar peuters en ouder(s)/verzorger(s) met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en contacten kunnen leggen.
De leidsters leggen de nadruk op het spelenderwijs ontwikkelen. We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling en het stimuleren van sociale vaardigheden; zoals samen spelen, samen delen, en we streven naar zelfstandigheid van peuters.

Als u uw kind wilt aanmelden, kom dan rustig een keer binnenlopen!

U kunt zich ook via de website van Human Kind kunt  aanmelden: www.humankind.nl