Algemeen nieuws

Het team heeft vorige week gesproken over de tips die ouders gegeven hebben op de ouderavond. Vanuit deze tips gaan we het volgende organiseren:

  • Voor groep 1 wordt in het najaar en voorjaar een gezellige picknick georganiseerd voor ouders en kinderen van deze groep. Zo kunnen ouders de andere kinderen uit de klas en elkaar leren kennen. Per slot van rekening zullen we in de meeste gevallen 8 jaar met elkaar optrekken;
  • We gaan een bijeenkomst organiseren over hoe je voordelige en gezonde traktaties kan maken. We zijn per slot van rekening een gezonde school en gezonde traktaties horen daarbij;
  • Ook zullen we starten met een traditie die we al eerder hadden: Op de koffie bij de Koning! Dat zullen bijeenkomsten zijn waar iedereen die dat wil gezellig even een ‘bakkie kan komen doen’. Zijn er knelpunten op school, dan kunnen we die meteen bespreken en aanpakken;
  • We gaan op de ouderraadvergadering bespreken hoe we iets kunnen doen aan de verkeersoverlast ’s ochtends bij school: auto’s die op de stoep geparkeerd worden e.d.