Algemeen nieuws

Op 24 januari hebben we een ouderavond op school gehad. Op die avond zijn ouders met elkaar in gesprek geweest wat ze goed vinden aan onze school en wat verbeterd kan worden.

Hieronder een samenvatting van de tips en tops:

Dit kan beter:

 • ouders van groep 1 kennen elkaar nog niet. Misschien goed om een koffieochtend te organiseren voor deze ouders.
 • als er iets voorgevallen is tussen 2 leerlingen op school is het goed dat alle ouders van de klas hiervan een bericht krijgen.
 • de school oogt soms rommelig. De kast van de lunchbox is niet altijd schoon(wordt vanaf nu 1 x per week schoongemaakt).
 • bij het schoonmaken van het plein wordt rommel op de stoep geblazen (komt niet meer voor, alles wordt op de stoep opgeveegd).
 • ouders parkeren op de stoep, je kunt er dan niets langs lopen of fietsen.
 • weinig gezonde traktaties bij verjaardagen.
 • ouders storen zich aan negatieve gesprekken bij het hek. Jammer dat ze niet naar binnen gaan om hun zorgen te bespreken.
 • zorgen om game-gedrag thuis van kinderen.
 • had de splitsing van groep 5 niet aan het begin van het schooljaar kunnen gebeuren?
 • leerlingen en ouders gebruiken op het plein woorden die niet respectvol zijn.
 • Gerard is niet altijd aanwezig (is wel begrip voor).
 • verkeersgedrag van ouders bij halen en brengen is niet altijd veilig. Ouders moeten zelf ook rekeningen houden met anderen.
 • te weinig parkeerplaatsen bij school.

Dit gaat goed:

 • mijn kind voelt zich veilig en mag zijn wie hij is. Gedrag sterk verbeterd sinds hij op de Koning zit.
 • de school geeft veel informatie en een snel overzicht over wat er speelt.
 • Gerard en de leerkrachten maken het verschil. o.a. door Bouw Aan Jezelf.
 • we lezen veel positieve berichten over school.
 • er wordt tijd vrijgemaakt om gesprekken over je kind te voeren.
 • kinderen ervaren veiligheid en hebben plezier.
 • mijn  kind heeft zelfvertrouwen gekregen en denkt niet meer negatief over zichzelf.
 • kinderen krijgen les op eigen niveau: zowel aanpassing als extra uitdaging.
 • fijn dat Gerard op het plein staat om je welkom te heten
 • goed dat wanneer er iets speelt, zoals de splitsing van groep 5, de school de ouders direct bijeen roept om samen te bespreken wat er moet gebeuren. Je voelt je serieus genomen.
 • wat ouders op een informatieavond horen is hetzelfde als waar de kinderen mee thuis komen.
 • laagdrempelig, altijd een luisterend oor van leerkrachten en directie.
 • er wordt op deze school altijd gekeken naar oplossingen.
 • leerlingen en ouders voelen zich fijn.
 • leerkrachten lopen elke dag mee naar buiten als de schooldag afgelopen is., daardoor zijn ze makkelijk aanspreekbaar.
 • leerlingen worden geholpen als ze iets moeilijk vinden.
 • er wordt geluisterd naar ouders en kinderen, je hebt het gevoel dat je het samen doet.
 • dingen die spelen worden goed opgepakt.
 • er wordt out-of-the-box gedacht.
 • het is rustig in school.
 • alle leerlingen kennen elkaar goed.
 • op het plein wordt goed toezicht gehouden.

Samengevat: we mogen trots zijn op onze school, onze leerkrachten en onze kinderen. We hebben een fijne school. Fijn dat we zoveel complimenten van ouders krijgen. Ook fijn dat er kritische punten zijn. Dat help ons om ons onderwijs te verbeteren.