Algemeen nieuws

De laatste weken krijgt de school veel aanvragen binnen om een kind te plaatsen in verschillende groepen. Natuurlijk is uw kind altijd welkom op onze school, als we voor hem of haar de passende begeleiding kunnen bieden. Dat staat natuurlijk altijd voorop. Een kind heeft maar 1 kans op onderwijs en dat moet goed zijn. Mocht u uw kind nog willen aanmelden voor het nieuwe cursusjaar dat start op 3 september, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 6 juli te doen. Anders wordt het wel erg lastig om voor de zomervakantie nog te kunnen onderzoeken of uw kind bij ons een passende plek kan vinden. Sommige groepen stromen snel vol. U kunt contact opnemen met de school of de directeur: Gerard Regeling: 06 513 550 78.