Bouw aan jezelf   is een werkwijze die in januari 2013 is gestart op onze school en ervoor zorgt dat kinderen op de basisschool leren de problemen die ze onderling nu eenmaal hebben, op een gezonde wijze op te lossen. Dat wil zeggen, zonder te schelden, te slaan,  te schoppen e.d. Daarnaast moet het ervoor zorgen dat kinderen bezig gaan met  positieve karakter opbouw waarin het onlogisch en niet meer normaal is om een ander kind te pesten of voor de grap als zondebok te gebruiken.

Het komt eigenlijk op twee eenvoudige zaken neer:

  • Het is niet normaal om bij onenigheid tussen kinderen elkaar te schoppen en te slaan om de problemen op te lossen, agressie en geweld leidt nergens toe !
  • Het is niet normaal om een ander kind uit te schelden, te negeren, te slaan e.d. omdat hij of zij anders is dan ‘ de groep’ .

Bouw aan jezelf is een uitwerking van Character Building (Avis Glaze, Canada) . Een methode die bouwt aan het ontwikkelen van een sterk karakter. De gedachte hierachter is: als je een sterk karakter hebt hoef je niemand te pesten, hoef je geen geweld te gebruiken en leer je je zelf te ontwikkelen met alle talenten die je hebt.

De school wil een gemeenschap vormen waarin kinderen een sterk karakter ontwikkelen. De school wil dit samen doen met kinderen, leerkrachten, ouders en zoveel mogelijk instanties in de wijk die ook met het kind omgaan buiten schooltijd. We starten als klein stipje om onze school en hopen op een grote inktvlek later met z’n allen.

Waarom wil de CBS de Koning dit?

de aanleiding is dedood van Tim Ribberink en een meisje van 15 jaar uit Staphorst. Beide jonge mensen hebben zich van het leven beroofd omdat zij gepest werden en het leven niet meer aan konden.

Daarnaast de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen die in elkaar getrapt werd door 15 en 16 jarigen, omdat ze het niet eens waren met een beslissing van hem tijdens een wedstrijd.

We zijn van mening dat het pesten van de beide jongeren niet pas begonnen is toen deze mensen de puberteit in kwamen, krantenberichten hebben dat ook aangetoond. De dood van de grensrechter was niet gebeurd, als de andere jongeren hadden geleerd hun boosheid op een andere manier te uiten.

We willen als school op zo jong mogelijke leeftijd kinderen leren hoe je een sterk karakter krijgt, waarin je sterk genoeg bent problemen op te lossen zonder agressie. Ook willen we van jongs af gaan kinderen het gevoel geven, dat ze ALTIJD waardevol zijn, ondanks de tekortkomingen die iedereen heeft.

Dit alles om te voorkomen dat kinderen op later leeftijd komen tot daden waarvan de gevolgen niet meer te herstellen zijn.