Uw kind, onze gezamenlijke zorg

Soms hebben kinderen meer begeleiding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Op CBS de Koning zorgen we ervoor dat als een kind meer uitleg en aandacht nodig heeft, hij of zij deze ook krijgt.

Dagelijks krijgt het kind extra instructie in een klein groepje door de leerkracht als het kind moeite heeft met rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Door onze manier van werken kunnen we hierdoor meer bereiken bij kinderen dan het kind alleen uit de groep halen en buiten de klas extra instructie geven.

Internationale onderwijsonderzoeken hebben aangetoond dat een kind meer leert in kleine groepjes en dat het kind het best profiteert van extra hulp, als deze door de eigen leerkracht wordt gegeven.

Als uw kind op sociaal-emotioneel gebied problemen heeft, proberen we ook op dit gebied uw kind te helpen. We zoeken, samen met u een aanpak, waarbij het kind zich kan ontwikkelen.

We hebben een zorgstructuur op school, waarbij kinderen elke 10 weken worden besproken door de leerkracht met de intern begeleider om de juiste hulp te bieden. Ook spreken we u hier in ieder geval elke 10 weken over. Vaker mag altijd! Het gaat om uw kind.