Algemeen nieuws

De tweede helft van dit schooljaar is begonnen! Wij wensen u allereerst nog alle goeds voor 2022!! We vinden het fijn dat iedereen weer op school is. Helaas mogen we nog geen ouders begroeten maar we hopen op betere tijden en een rustig vervolg van dit schooljaar!!