CBS de Koning is een christelijke basisschool. Dat houdt in dat we als uitgangsprincipe hebben; heb uw naaste lief! Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten voor ons onderwijs en de omgang met elkaar. Heel belangrijk vinden wij: goed omgaan met elkaar, verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, verwondering en bewondering voor de dingen om je heen en respect voor elkaar en de schepping.

Wij willen als school een gemeenschap vormen waarbij iedereen welkom is, ongeacht welke religieuze achtergrond u en uw kinderen hebben. De kern van het christen zijn is juist: open staan en respect hebben voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, geloof of overtuiging!

Wij vieren feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en besteden in onze lessen aandacht aan de verhalen uit de Bijbel. Deze vertalen we naar ons dagelijks leven. Natuurlijk besteden we ook lessen aan andere levensovertuigingen vanuit het standpunt: Iedereen hoort erbij, niemand wordt uitgesloten!