De ouderraad is een groep ouders die op vrijwillige basis de band tussen school en ouders zo optimaal mogelijk probeert te houden.
Het is onze bedoeling ouders zoveel mogelijk betrokken te houden bij het schoolgebeuren.
Momenteel bestaat de OR uit 5 ouders afkomstig uit verschillende groepen. Acht keer per jaar komen we bij elkaar om samen met leden van het team te vergaderen. Er wordt vergaderd over zeer uiteenlopende agendapunten. Over en weer is er een zeer open communicatie waarin vragen en opmerkingen vlot beantwoord worden.
Iedereen draagt een steentje bij aan bepaalde taken binnen de OR die gelijkmatig verdeeld worden onder de leden.

Waarom een ouderraad?

De OR houdt zich o.a. bezig met wat er leeft onder de ouders en probeert zo een brug te slaan tussen ouders en team.
Bij het groeiproces van kinderen is veel nodig.
De grootste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij ons, de ouders zelf.
Maar de school speelt hierin ook een belangrijke rol. Dit omdat kinderen een zeer groot deel van de dag op school doorbrengen waar meer gedaan wordt dan alleen maar leren.
Als ouderraad staan we voor de Christelijke basis van onze school en denken we actief mee in het onderwijs programma.
Het is direct in het belang van het kind dat ouders en school regelmatig overleg hebben. Door deze contacten op vergaderingen en bij andere gelegenheden houden we over en weer onze visie helder over opvoeden en onderwijs en kunnen we wederzijdse verwachtingen duidelijk houden.
Zo geven we feedback aan elkaar en kunnen gevraagd, maar ook ongevraagd advies bieden. we kunnen een open oor en oog zijn voor alle ouders, maar ook voor de schoolleiding.