Ontdekken, verwonderen, opgroeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters. Op de peuteropvang bereiden wij een peuter spelenderwijs voor op de basisschool. Wij zorgen voor een doorgaande leerlijn van voorschool naar de vroegschool (groep 1). De leerkrachten van groep 1 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang organiseren samen thema’s met educatieve activiteiten.

Er wordt in de groep tevens Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden en werken met de methode Startblokken/Piramide. Alle medewerkers zijn hiervoor geschoold en kunnen waar nodig extra ondersteuning geven op gebied van taal of sociale ondersteuning. Aan de hand van de thema’s wordt de ruimte zo ingericht dat het past bij het thema. Ook de activiteiten worden afgestemd te denken aan bijvoorbeeld de herfst, de zomer en feestdagen enz. Door de combinatie van ontdekken en spelend leren worden de kinderen gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling. Buiten spelen en uitstapjes maken zijn hiervan tevens een belangrijk onderdeel.

Er is volop ruimte en aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Er wordt gewerkt vanuit een positieve pedagogische aanpak. Wederzijds respect hebben voor elkaar en vooral plezier hebben met elkaar. Spelenderwijs ervaart een kind hoe leuk het is om samen te spelen, te delen, vriendjes te maken en te bewegen.

Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? Kijkt u dan op de website: www.humankind.nl