Peuteropvang ’t Kroontje

 

Peuteropvang “’t Kroontje” is gevestigd in CBS de Koning.
De peuteropvang is een gezellige plek waar peuters (vanaf 2 jaar) en ouder(s)/verzorger(s) met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en contacten kunnen leggen.

Ontdekken, verwonderen, opgroeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters.

Op de peuteropvang bereiden wij een peuter spelenderwijs voor op de basisschool. Wij zorgen voor een doorgaande leerlijn van voorschool naar de vroegschool (groep 1). De leerkrachten van groep 1 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang organiseren samen thema’s met educatieve activiteiten. Er wordt in de groep tevens Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden en werken met de methode Startblokken/Piramide. Alle medewerkers zijn hiervoor geschoold en kunnen waar nodig extra ondersteuning geven op gebied van taal of sociale ondersteuning. Aan de hand van de thema’s wordt de ruimte zo ingericht dat het past bij het thema. Ook de activiteiten worden afgestemd te denken aan bijvoorbeeld de herfst, de zomer en feestdagen enz. Door de combinatie van ontdekken en spelend leren worden de kinderen gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling. Buiten spelen en uitstapjes maken zijn hiervan tevens een belangrijk onderdeel. Er is volop ruimte en aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Er wordt gewerkt vanuit een positieve pedagogische aanpak. Wederzijds respect hebben voor elkaar en vooral plezier hebben met elkaar. Spelenderwijs ervaart een kind hoe leuk het is om samen te spelen, te delen, vriendjes te maken en te bewegen.

Globaal ziet onze dagindeling er als volgt uit:

  • Inloop: gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en de pedagogisch medewerkers
  • Spelen, ontdekken en individuele begeleiding.
  • Kringactiviteit aansluitend op thema van Startblokken/Piramide  (liedjes zingen, bewegingsspelletjes, een prentenboek voorlezen en bekijken en aandacht schenken aan verjaardagen)
  • Gezamenlijk drinken en fruit eten.
  • Buitenspelen of in een speellokaal afhankelijk van het weer.
  • Gezamenlijke afsluiting in de kring met een prentenboek, spelletje of liedje.

Als u uw kind wilt aanmelden, kom dan rustig een even binnenlopen!

U kunt zich via de website van Kinderopvang Human kind aanmelden

www.humankind.nl