Peuteropvang ’t Kroontje

 

Ontdekken, beleven, groeien en ontwikkelen. Dat is de wereld van peuters.

Op de peuterspeelzaal bereidt een kind zich spelenderwijs voor op de basisschool. We zorgen voor een doorgaande lijn van voorschool naar de vroegschool. De leerkrachten van groep 1 en 2 en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang organiseren regelmatig activiteiten samen.

Er wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. We werken binnen ’t Kroontje met Piramide. Alle medewerkers zijn hiervoor geschoold en kunnen waar nodig extra ondersteuning geven op taalgebied.

Aan de hand van diverse thema’s wordt de ruimte ingericht en worden er activiteiten gedaan.

Met een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in de ontwikkeling.

Verder zijn buiten spelen en uitstapjes ook een belangrijk speelonderdeel.

De kinderen worden opgevangen in groepen (maximaal 16 kinderen). De  begeleiding is in handen van twee gediplomeerde medewerkers per groep. Er is volop ruimte en aandacht voor ieder kind, specifiek afgestemd op zijn of haar behoefte. Er wordt gewerkt met een positieve pedagogische aanpak. Hierdoor voelt elk kind zich gewaardeerd.

Onze peuters kunnen op een veilige manier volop spelen en ontdekken. Spelenderwijs ervaren hoe leuk het is om samen te spelen, te delen, vriendjes te maken en te bewegen. Wederzijds respect hebben voor elkaar en vooral plezier maken door middel van een gevarieerd spel- en materialenaanbod.

Dagindeling
Globaal ziet de indeling van een dagdeel er als volgt uit:
·         Inloop: gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en leiding.
·         Spelen, werken en individuele begeleiding (tutoring).
·         Kring:aansluitend op thema van Piramide, gecombineerd met zingen, bewegingsspelletjes,  een prentenboek bekijken en aandacht schenken aan verjaardagen of andere festiviteiten die gevierd worden.
·         Gezamenlijk drinken en eten.
·         Buitenspelen of indien mogelijk binnen in een speellokaal.
·         Gezamenlijke afsluiting met een prentenboek, spelletje of liedje.