Zorg en opvang voor uw kind

Het kindcentrum van onze school bevat een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ons kindcentrum heet Kindcentrum West. Wij werken samen met OBS Stadsveld en OBS Pathmos.

Wij bieden u:

buitenschoolse opvang:  Human Kind organiseert de BSO Het Paleis op onze school. Dit gebeurt in een aparte vleugel van ons gebouw: Het Paleis. Op school is een informatiefolder aanwezig hierover. Meer informatie vindt u op de website www.humankind.nl

peuterspeelzaal: vanaf 2 jaar kan uw kind 2 of 4 dagdelen terecht op onze peuterspeelzaal: ’t Kroontje. De peuteropvang wordt georganiseerd door Human Kind. Voor informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van ’t Kroontje.