Zorg en opvang voor uw kind

Het kindcentrum van onze school bevat een peuterspeelzaal,voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Ons kindcentrum heet Kindcentrum West.

Dat betekent dat uw kind van ‘s ochtends 7.45 uur – 18.00 uur in ons gebouw kan blijven in verschillende soorten van onderwijs en opvang. De gemeente Enschede is in de hele stad bezig deze kindcentra te ontwikkelen. Op CBS de Koning is dat al vanaf 2007 een feit.

Wij bieden u:

voorschoolse opvang: een opvang vanaf 7.45 uur. Neemt u hiervoor contact op met de directeur van de school. Dit is een gratis opvang die door de school wordt aangeboden.

buitenschoolse opvang: De Stichting Kinderopvang organiseert de BSO Het Paleis op onze school. Dit gebeurt in een aparte vleugel van ons gebouw: Het Paleis. Op school is een informatiemap aanwezig hierover. Meer informatie vindt u op de website www.skekinderopvang.nl

peuterspeelzaal: vanaf 2 jaar kan uw kind 2 of 4 dagdelen terecht op onze peuterspeelzaal: ‘t Kroontje. Dit peuterspeelzaalwerk wordt georganiseerd door de SKE. Voor informatie kunt u terecht bij de leidsters van peuterspeelzaal  ‘t Kroontje.

Meer informatie over de opvang leest u in het hoofdstuk peuters&kinderopvang