Hier wordt gebouwd!

De Koning is een school die volop in ontwikkeling is, een school waar we bouwen aan een sterk karakter van uw kind. Samen met u begeleiden we de kinderen zo dat ze opgroeien tot mensen die midden in de maatschappij staan, die rekening houden met anderen en die zich volop kunnen ontplooien met al hun talenten.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten goed kunnen benutten en dat we als school eruit halen wat er in zit. Goede leerresultaten helpen uw kind daarbij om klaar te zijn voor het leren en werken in de 21ste eeuw.

Onze school in ingericht voor alle leerlingen, ook voor kinderen die leren soms lastig vinden en kinderen die (hoog)begaafd zijn. Voor deze leerling-groep hebben wij een bijzondere plusklas.

We werken natuurlijk altijd samen met u! We hebben als school en ouder(s)/verzorger(s) hetzelfde belang: uw kind!

Wilt u informatie? Bel of mail ons.
U en uw kind zijn van harte welkom!