Afgelopen vrijdag hebben we een leuk open huis gehad. Veel kinderen en ouders hebben kunnen kijken hoe wij op school werken en spelen. Was u niet in de gelegenheid om langs te komen? Geen punt, maak... Lees verder

De kinderen van groep 8 hebben donderdag en vrijdag verkeersexamen gedaan. Donderdag bogen ze zich allemaal over de theorie. Aan de hand van foto’s moesten de kinderen de juiste antwoorden kiezen in soms ingewikkelde verkeerssituaties. Zo... Lees verder

Op 12 april houden we op school een open huis van 16.00 – 18.00 uur. Deze dag zal er een beetje anders uitzien dan de andere dagen. Op 12 april vieren we Koningsdag op school, net... Lees verder

Het team heeft vorige week gesproken over de tips die ouders gegeven hebben op de ouderavond. Vanuit deze tips gaan we het volgende organiseren: Voor groep 1 wordt in het najaar en voorjaar een gezellige picknick georganiseerd voor... Lees verder

Met ingang van 1 april starten we op onze school onze 9e groep: groep 1b.  De reden hiervoor is dat eind april 31 leerlingen in groep 1 zouden zitten. Dat is een te grote groep voor... Lees verder

Op 12 februari is er een audit afgenomen op onze school. Drie auditeurs hebben de kwaliteit van de school in beeld gebracht door klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, directie, intern begeleider, ouders en kinderen. We hebben de uitslag... Lees verder

Op 24 januari hebben we een ouderavond op school gehad. Op die avond zijn ouders met elkaar in gesprek geweest wat ze goed vinden aan onze school en wat verbeterd kan worden. Hieronder een samenvatting van... Lees verder

Onze groep 1 heeft op dit moment 26 leerlingen. Dat is een mooi aantal om goed les te kunnen geven. Tot en met april zal de groep uitgroeien tot 30 leerlingen. Dat is voor 4 jarige... Lees verder

Afgelopen vrijdag heeft groep 6 de laatste techniekles gehad. De kinderen hebben met 3D zelf brillen, plaatjes e.d. gemaakt. De komende periode wordt de technieklessenserie aangeboden aan groep 8 en later aan groep 7. We hopen... Lees verder