Yara uit groep 6 heeft de winnende tekening gemaakt voor de voorkant van het boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Haar tekening is op alle boekjes van Sportaal te zien door heel Enschede! Yara heeft... Lees verder

Het team heeft vorige week gesproken over de tips die ouders gegeven hebben op de ouderavond. Vanuit deze tips gaan we het volgende organiseren: Voor groep 1 wordt in het najaar en voorjaar een gezellige picknick georganiseerd voor... Lees verder

Met ingang van 1 april starten we op onze school onze 9e groep: groep 1b.  De reden hiervoor is dat eind april 31 leerlingen in groep 1 zouden zitten. Dat is een te grote groep voor... Lees verder

Op 12 februari is er een audit afgenomen op onze school. Drie auditeurs hebben de kwaliteit van de school in beeld gebracht door klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, directie, intern begeleider, ouders en kinderen. We hebben de uitslag... Lees verder

Op 24 januari hebben we een ouderavond op school gehad. Op die avond zijn ouders met elkaar in gesprek geweest wat ze goed vinden aan onze school en wat verbeterd kan worden. Hieronder een samenvatting van... Lees verder

Onze groep 1 heeft op dit moment 26 leerlingen. Dat is een mooi aantal om goed les te kunnen geven. Tot en met april zal de groep uitgroeien tot 30 leerlingen. Dat is voor 4 jarige... Lees verder

Afgelopen vrijdag heeft groep 6 de laatste techniekles gehad. De kinderen hebben met 3D zelf brillen, plaatjes e.d. gemaakt. De komende periode wordt de technieklessenserie aangeboden aan groep 8 en later aan groep 7. We hopen... Lees verder

We leren onze kinderen trots te zijn op wat ze al kunnen. Niet alles hoeft in een keer goed te zijn. En dan soms…………… lees je op Facebook een bericht en dan kun je als school... Lees verder

Alle kinderen hebben na de kerstviering een boek ontvangen. Dit is een cadeautje van de ouderraad. De ouders van de ouderraad hebben besloten deze oude traditie weer in ere te herstellen en alle kinderen dit aan... Lees verder