Onze school, die behoort tot de Stichting VCO Oost-Nederland, is een basisschool die met een bevlogen team, de kinderen zo goed mogelijk wil begeleiden. Wij streven ernaar aan te sluiten bij wat een kind kan en van daaruit het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Een veilige schoolomgeving is daarvoor de basis! Op onze school lossen we kleine en grote conflicten op door met elkaar afspraken te maken en deze in de praktijk te oefenen. We gebruiken daarbij geen middelen als schoppen en slaan. We hebben respect voor elke leerling, ouder/verzorger en leerkracht.

We zijn een school van rond de 115 leerlingen. We vormen met elkaar een gemeenschap waarin alle leerkrachten de kinderen kennen en alle kinderen elkaar. We staan voor elkaar klaar. Onze kinderen zijn verdeeld over 8 groepen die tussen de 17 en 27 leerlingen hebben. Onze leerlingen wonen dichtbij, maar ook verder van school. Ze komen uit de wijken Stadsveld, ’t Zwering en Ruwenbos en andere wijken van Enschede.
In ons gebouw beschikken wij naast de leslokalen over ruimtes waarin peuterspeelzaal ’t Kroontje en buitenschoolse opvang het Paleis gevestigd zijn. De ruimte van de buitenschoolse opvang kunnen wij gebruiken als technieklokaal. Trots zijn we op onze centrale hal met het ‘Koningstheater’! De school beschikt over een aparte ruimte voor logopedie en schrijffysiotherapie. Een aantal jaren geleden is ons schoolplein is ook volledig vernieuwd.

Visie

CBS de Koning is een school waar kinderen opgroeien in een veilige omgeving. We denken in kansen en geven les vanuit hoge verwachtingen, op weg naar een stevige basis. Vanuit thema´s hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen

Veiligheid, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit zijn belangrijke kernwaarden in onze school.