De laatste jaren is het onderwijs sterk veranderd. Er is grote nadruk komen te liggen op goede prestaties van kinderen op het gebied van lezen, taal en reken. Natuurlijk staan we daar als school achter. Een kind heeft maar 1 kans op basisonderwijs en dat moet goed zijn om je later te kunnen redden in je verdere loopbaan!

Jammer genoeg is daardoor het zelf onderzoeken van kinderen een beetje op de achtergrond geraakt. Kinderen zitten vaak stil en luisteren naar uitleg. En dat is jammer. Kinderen leren zo veel meer als ze zelf op onderzoek kunnen uitgaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat als een kind zelf iets ervaart of doet, het de leerstof veel beter onthoudt.

Daarom werken wij op CBS de Koning regelmatig op een andere manier. Natuurlijk: uitleg en oefenen van reken, taal, lezen blijft belangrijk. Maar we laten de kinderen ook dingen zelf ontdekken. In de groepen 1 en 2 leren kinderen aan de hand van ontdekkend leren de leerdoelen te bereiken. Een kleuter leert door spelen en ontdekken. Niet door de hele dag in de kring te zitten luisteren naar de juf.

Deze werkwijze zetten wij door in groep 3 t/m 8. Door middel van onderzoekend en ontwerpend leren bieden we de kinderen de gelegenheid op hun eigen manier zich de leerdoelen eigen te maken. De kinderen werken in kleine groepjes binnen en buiten de school. Kinderen vinden het een hele fijne manier van werken, ze leren er veel van en zijn heel gemotiveerd.