Hallo, welkom in groep 1!

In groep 1 staat spelen, ervaren en ontdekken centraal. De kinderen leren spelenderwijs tellen, cijfers, letters, klanken en nog veel meer. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staat ook centraal, zodat zij zichzelf kunnen redden, verzorgen en in staat zijn om zichzelf te ontplooien. De talenten laten wij stralen tijdens creatieve middagen, koningstheaters of andere activiteiten. Wij bouwen aan onszelf en de toekomst! Iedereen is welkom en wij zijn lief voor elkaar, zodat wij vriendjes zijn het hele jaar!