Algemeen nieuws

Op onze school voeren we voortdurend gesprekken met elkaar, met ouders en met kinderen over de voortgang van de kinderen. We vinden dit heel belangrijk, omdat we alleen samen de doelen kunnen bereiken die een kind graag zou willen behalen.

We zijn in een ontwikkeling om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. We doen dat in onze lessen, waar kinderen zelf op onderzoek uitgaan, maar we willen kinderen ook graag meenemen in de doelen die zij zichzelf stellen. Dat is een belangrijke vaardigheid die kinderen in onze snel veranderende wereld nodig hebben.

Om die reden voeren wij de rapportgesprekken vanaf groep 6 ook met de kinderen en hun ouders, niet alleen met de ouders. Vanaf die leeftijd kunnen kinderen heel goed meepraten over wat ze willen en waar ze hulp van ons en u bij nodig hebben. Vergeet u dus volgende donderdag niet uw kind mee te nemen?