Algemeen nieuws

Afgelopen donderdag hebben wij het predicaat “verkeersveilige school” gekregen. Wethouder Marc Teutelink kwam het bordje onthullen, samen met een
leerling uit groep 8. Groep 8 had ook nog een Kahoot met verkeersvragen voorbereid. De wethouder had bijna alle vragen goed! We zijn blij met het predicaat en zo kunnen we de schoolomgeving veilig houden!