Wij zijn groep 7!

In groep 7 bouwen we aan onszelf. We leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons werk en ons gedrag. Dat past bij de waarden van onze school: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Op Snappet kunnen we precies volgen wat we al goed kunnen en waar we nog aan moeten werken bij taal, spelling en rekenen.

We werken aan onderzoeksvragen bij de wereld oriënterende vakken. We onderzoeken en presenteren vervolgens de werkstukken. Zo leren we van elkaar!