Op 12 februari is er een audit afgenomen op onze school. Drie auditeurs hebben de kwaliteit van de school in beeld gebracht door klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, directie, intern begeleider, ouders en kinderen. We hebben de uitslag... Lees verder

Op 24 januari hebben we een ouderavond op school gehad. Op die avond zijn ouders met elkaar in gesprek geweest wat ze goed vinden aan onze school en wat verbeterd kan worden. Hieronder een samenvatting van... Lees verder

Onze groep 1 heeft op dit moment 26 leerlingen. Dat is een mooi aantal om goed les te kunnen geven. Tot en met april zal de groep uitgroeien tot 30 leerlingen. Dat is voor 4 jarige... Lees verder

Afgelopen vrijdag heeft groep 6 de laatste techniekles gehad. De kinderen hebben met 3D zelf brillen, plaatjes e.d. gemaakt. De komende periode wordt de technieklessenserie aangeboden aan groep 8 en later aan groep 7. We hopen... Lees verder

We leren onze kinderen trots te zijn op wat ze al kunnen. Niet alles hoeft in een keer goed te zijn. En dan soms…………… lees je op Facebook een bericht en dan kun je als school... Lees verder

Alle kinderen hebben na de kerstviering een boek ontvangen. Dit is een cadeautje van de ouderraad. De ouders van de ouderraad hebben besloten deze oude traditie weer in ere te herstellen en alle kinderen dit aan... Lees verder

Als school kunnen we terug kijken op een geslaagde kerstviering. We zijn er trots op dat we samen met de kinderen en veel ouders samen het feest in de kerk hebben mogen vieren. De kinderen die... Lees verder

Aanstaande dinsdag gaat onze plusklas weer van start! Gelukkig is juf Rolinda weer hersteld van haar longontsteking en kan ze weer beginnen. We zijn er erg blij mee. Voor welke kinderen is de plusklas? Kinderen die... Lees verder

Vrijdag 30 november hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een heerlijke Pietendag gehad. De kinderen hebben naar hartenlust binnen en buiten gespeeld en gewerkt. Ze hebben cadeautjes uit de cadeauvijver gevist, pepernoten gebakken, klimwedstrijden... Lees verder

Maandag is de leerlingenraad bij elkaar geweest. De kinderen hebben verteld dat ze tevreden zijn op onze school. In alle klassen gaat  het goed volgens de kinderen. De afgelopen weken hebben ze een kind geholpen dat gepest werd... Lees verder